Opći uslovi poslovanja e-prodavnice kodak-skener.rs pripremljeni su u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, sa preporukama međunarodnoga kodeksa za e-poslovanje. Preporučujemo vam da prije upotrebe e-prodavnice i njezinih  veb-stranica pažljivo pročitate Uslove poslovanja napomenute u nastavku. Upotrebom veb-stranica kodak-skener.rs ukažete svoje suglasje sa u nastavku navedenima uslovima. Ako se uslovima ne slažete, molimo vas da e-prodavnice kodak-skener.rs ne upotrebljavate.

Izvršenom kupovinom odnosno pravilno ispunjenim formularom za naručivanje robe svaki posetitelj e-prodavnice kodak-skener.rs postaje i korisnik odnosno kupac.

Opći uslovi poslovanja odnose se na delovanje kodak-skener.rs, prava korisnika te poslovni odnos između ponuđača i kupca.


Dostupnost informacija (sažetak zakonodavstva)

Ponuđač se obvezuje da će kupcu uvek osigurati sledeće informacije:

a)      Identitet preduzeća (ime i sedište tvrtke, matični broj).

b)      Kontaktne adrese koje omogućuju brzu i pouzdanu komunikaciju (e-mail adresa, telefon).

c)       Bitna obeležja proizvoda odnosno usluga (uključujući usluge prodaje i garancije).

d)      Dostupnost proizvoda (svaki artikl ili svaka usluga u ponudi na veb-stranici bi trebala da bude dostupna u razumnom roku).

e)      Uvete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mesto i rok isporuke).

f)       Sve cene moraju biti jasno i nedvosmisleno definisane te mora biti evidentno predstavljeno ili već uključuju porez i troškove prevoza.

g)      Način plaćanja i dostave.

h)      Period valjanosti ponude.

i)        Rok u kojem je još moguće odstupiti od ugovora i uveti za odstup te koliko košta kupca vraćanje proizvoda ako uopće.

j)        Pojašnjen mora biti postupak prigovora uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt s kupci.

Ponuda artikla

Zbog prirode e-poslovanja se ponuda kodak-skener.rs ažurira i promenjuje često i brzo. Cene su predstavljene kao Redovne cene i Vaše cene. Redovne cene obično su preporučene prodajne cene proizvođača ili uvoznika ili cene koje uobliči ponuđač sam.

 

Načini plaćanja

U e-prodavnici kodak-skener.rs ponuđač omogućava sledeće načine plaćanja:

-            Gotovinom prilikom dostave

-            Virmansko plaćanje (predračunom)

Ponuđač izdaje račun na trajnome mediju sa raščlanjenima troškovima i izveštajem kupcu kako odstupiti od kupovine i vratiti produkte, ako je to potrebno i moguće.

Kupoprodajni ugovor (porudžbina) je u elektronskom obliku čuvana na serveru ponuđača. Jedan primerak ovog ugovora se pošalje kupcu elektronskom poštom nakon uspešno provedene porudžbine.

Cene

Sve cene u e-prodavnici kodak-skener.rs se navodi u RSD i uključuju porez na dodanu vrednost (PDV). Cene važe u trenutku predaje porudžbine i nemaju unapred određene punovažnosti. U slučaju da se cena artikla tekom obrade porudžbine promeni, ponuđač će kupca o tome obavestiti. Ponuđač pokušaće u svakom slučaju kupcu osigurati nižu cenu odnosno ponuditi odgovarajuće rešenje koje će biti u obostrano zadovoljstvo.


Postupak kupovine

1. Porudžbina i predaja porudžbine

Nakon predaje porudžbine kupac primi elektronskom poštom ili telefonom izveštaj da je porudžbina primena u red čekanja. Na ovome koraku ima kupac mogućnost u jednom satu raskinuti porudžbinu elektronskom poštom ili telefonom. Ugovor odnosno porudžbina možete sklopiti elektronskom poštom, telefonom ili na internetu u e-prodavnici. Ispravke ili dopune porudžbine možete nam javiti elektronskom poštom ili telefonom.

 

2. Potvrda porudžbine

Dva sata nakon prijema porudžbine u red čekanja, a najviše u 72 sata, ponuđač porudžbinu pregleda, proveri dostupnost i porudžbinu potvrdi odnosno opravdano odbije. Ponuđač si pridružuje pravo da nazove kupaca ako potrebno na njegov kontaktni telefonski broj. Elektronskom poštom ponuđač obavesti kupca o potvrdi porudžbine i predviđanom roku dostave. Ugovor između kupca i ponuđač o kupovini naručenih artikla u tom trenutku je neopozivano sklopljen.


3. Otposlana roba

Ponuđač u obećavanom roku robu zapakuje i otpošalje. 

 

Pravo odstupa od kupovine i vraćanje robe

Kupcu pripada pravo da u roku od trideset (30) dana vrati kupljenu robu bez bilo kakve odštete. Ipak kupac je dužan nositi troškove nastale kod povrate robe kupovine. O nameri da se robu vrati mora kupac obavestiti ponuđača pisanom obavešću najkasnije u roku od 15 dana od primitka robe na elektronsku adresu zoran@e-disti.com. Robu mora vratiti u sledećih 15 dana. Artikl mora biti nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži. Priložiti je potrebno kopiju računa i svu dokumentaciju što artiklu pripada. Ponuđač vrati celokupan iznos najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka robe. Ponuđač nije dužan primiti pošiljke sa otkupninom ili pošiljke koja ne odgovara ponuđačevim općim uslovom poslovanja.


Garancija
Artikli imaju garanciju ako je tako navedeno u garanciji. Garancija valja uz poštovanje uputa na garanciji te uz predložen račun. Garantni rokovi navedeni su na garanciji ili na računu.

Informacija o garanciji se navodi i na strani na kojoj je artikl predstavljen. Ukoliko informacije o garanciji nema, artikl garancije nema ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U tom slučaju može kupac kontaktirati ponuđača koji će osigurati ažurnu informaciju.


Dostava
Ponuđač mora robu odnosno uslugu dostaviti u obećavanom vremenu.


Sigurnost i pravo na privatnost

Brižljivo čuvamo vaše podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa ili razotkrivanja, promenjivanja ili uništenja. Podaci su hranjeni u serverima, zaštićeni lozinkom i ograničenim pristupom. E-prodavnica kodak-skener.rs pažljivo vodi brigu o sigurnosti vaših ličnih podataka i poštuje vaš izbor za njihovu namjeravanu upotrebu. Podaci korisnika u nijednom slučaju neće bit predani treći osobi. Izbor članstva u našoj listi adresa omogućavamo u formularu za porudžbinu robe u e-kropi te na ulaznoj stranici e-prodavnice kodak-skener.rs


Komunikacija
Ponuđač može kontaktirati korisnika pomoću sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik tome eksplicitno ne suprotstavlja.

Reklamne elektronske poruke moraju sadržavati sledeće sastavne delove:

-            jasno i nedvosmisleno mora biti obeležena kao reklamna poruka,

-            pošiljač mora biti jasno evidentan,

-            različne akcije, promocije i druge marketinške tehnike moraju biti obeležene kao takve,

-            također moraju biti jasno određeni uslovi sudelovanja u njima,

-            želju korisnika da ne prima reklamnih poruka mora se poštovati.


Razrešenje odgovornosti

Ponuđač po svojim najboljim mogućnostima pokušava osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovim stranicama. Ipak svojstva artikla, njihova dostupnost i cena mogu se menjati toliko brzo da ponuđač ne uspe ispraviti podatke na veb-stranicama. U takvom slučaju ponuđač će kupca obavestiti o promenama i omogućiće mu opoziv porudžbine ili zamenu naručenog artikla. Sve fotografije proizvoda su simboličke i ne jamče svojstva tog proizvoda.


Pritužbe i sukobi

-       Ponuđač poštuje postojeće zakone o zaštiti potrošača.

-       Ponuđač je dužan uspostaviti učinkovit sustav za rešavanje pritužba i odrediti osobu sa kojom se u slučaju problema kupac može povezati telefonom ili elektronskom poštom. Postupak za predaju pritužbe dostupan je na veb-stranicama i je poverljiv i jednostavan za upotrebu.

-       Ponuđač mora u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio žalbu i obavestiti kupca kako dugo će žalbu obrađivati te ga skroz obaveštavati o toku postupka.

-       Ponuđač je svestan da je ključna karakteristika potrošačkog sukoba, barem što se tiče sudskog rešavanja, njegova nesrazmernost između ekonomske vrednosti zahteva i troškova nastalih rešavanjem samog sukoba. To je i glavna prepreka da potrošač ne pokrene sukob na sudu. Stoga ponuđač nastoji da se eventualni sukobi reše sporazumno.


Pravna obavest

E-prodavnica kodak-skener.rs te svi podaci, slike artikla i grafika prikazana na veb-stranici zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima i ne smiju se reproducirati ili koristiti bez prethodne pismene dozvole. Tvornički znaci i logotipi priznatih tvrtki su u njihovom vlasništvu.

Podaci o upravitelju se nalaze u „O nama“.